Wat te doen als het einde nadert?

Geplaatst op Categorieën Geen categorie

Leven en dood hebben een onlosmakelijke relatie met elkaar. In hoeverre kunt u na uw overlijden spreekwoordelijk voortleven en heeft u daar op voorhand zelf invloed op? Hierbij is het voor uw naasten prettig om te weten hoe u herinnert wilt worden en bovenal op welke manier u voor hen zorgen kunt wegnemen.

Niet iedereen heeft de behoefte of voelt de noodzaak om de regie rondom het overlijden volledig in handen te houden en zichzelf hiermee in zekere zin te vereeuwigen. Het voelt wellicht enigszins eigengereid of zelfs luguber om gedurende het leven al over de dood te gaan regeren door alles samen te vatten in nog één finale sluitstuk.

Een nuchtere aanpak kan hierbij verhelderend werken. Het vooraf bespreekbaar maken en vastleggen van belangrijke keuzes en beslissingen is misschien wel de enige manier om volledig de controle te houden en de regie te hebben over wat er met uw uitvaartwensen en nalatenschap gebeurt. Niet alleen voor uzelf. Het gaat er immers ook om wat dit alles teweegbrengt bij degene die achterblijven.

In de praktijk ervaar ik dagelijks dat, vanwege een overlijden, nabestaanden ineens worden geconfronteerd met onduidelijkheid of onzekerheden rondom de afwikkelingen.

Daarom is het verstandig om voor uw naasten overzicht te creëren en hen in de toekomst zoveel mogelijk vragen, regelwerk en kosten te besparen. Het kan erg zinvol zijn om op voorhand zelf het heft stevig in handen nemen door tijdens het leven al bezig te zijn met uw nalatenschap en antwoorden te vinden op de vragen “wat wil ik?”, “waar zeg ik ja tegen?” en “wie geef ik het vertrouwen?”

Het vooraf vormgeven en laten vastleggen van uitvaartwensen maar ook het opstellen van een (levens)testament kan hierbij een uitkomst bieden en zelfs resulteren in rust en duidelijkheid. Dit is met name nuttig wanneer u zaken heeft waarvan u zeker wilt stellen dat ze goed geregeld worden. Ook wanneer u zelf niet meer kunt beslissen. Dit kunnen zowel persoonlijke als ook financiële zaken zijn. Daarnaast kunt u ook uw medische wensen vastleggen wanneer het gaat om het levenseinde.

Veel aspecten kunt u in principe heel goed zelf regelen. Voor geldzaken kunt één of meerdere personen machtigen. Voor medische zaken kunt u wilsverklaringen uitschrijven en ondertekenen. Voor complexere zaken is het echter verstandig om een notaris te raadplegen of als alternatief een erkende nalatenschapscoach te benaderen. Zij helpen u graag op weg en begeleiden u verder wanneer het gaat om vraagstukken rondom uw nalatenschap. Daarnaast kunt u voor het voortijdig bespreken en vastleggen van al uw uitvaartwensen te allen tijde contact met mij opnemen.

Zo zorgt u ervoor dat uw nabestaanden aan het einde niet met vragen achterblijven.