Ceremonieel vertoon in de lucht

Geplaatst op Categorieën Geen categorie

Wellicht dat u net als anderen zich afvraagt wat de totstandkoming en de oorspronkelijke gedachte achter het logo van Bas Poelstra Uitvaarten is. Graag neem ik u mee in een aantal van mijn overwegingen…
Toen ik enige tijd geleden voor mijzelf de beslissing had genomen om vanaf de basis helemaal opnieuw te beginnen, werd ik gestimuleerd om na te denken over de richting welke ik met mijn nieuwe uitvaartonderneming wilde inslaan.
Op een zekere ochtend kwam bij mij ineens de vraag naar boven; “wat vind ik als uitvaartverzorger nu eigenlijk zelf een imposant eerbetoon en wat laat een overweldigende indruk achter?
Opvallend genoeg en vanuit het niets kwamen de woorden Missing-Man-Formation in mijn gedachten. Hoogstwaarschijnlijk bent u niet bekend met deze woorden, maar vrijwel iedereen kent wel het beeld van een formatie overvliegende jachtvliegtuigen waarbij één toestel door steil naar boven te vliegen de groep verlaat.

Zo verzorgt de luchtmacht bij defilés en speciale herdenkingen een zogenoemde fly-by met verschillende typen vliegtuigen. Dat gaat vaak gepaard met een Missing-Man-Formation. Dit als ceremonieel eerbetoon aan en symbool voor de gevallenen of als onderdeel van een flypast ter gelegenheid van een begrafenis of herdenking van een piloot. Vrijwel altijd symboliseert de vlieger die optrekt, afdraait of juist afwezig is, de lege plek die ontstaat wanneer iemand is heengegaan.

De gedachte achter deze krachtige en veelzeggende uiting sprak mij om meerdere redenen zo enorm aan dat ik met volle overtuiging besloot om juist deze beeltenis voor het logo te gebruiken.

Te meer omdat dit uitgangspunt op meerdere manieren valt uit te leggen waardoor het voor iedereen toch net weer een andere betekenis krijgt.

Het logo van Bas Poelstra Uitvaarten is visueel niet alleen een verwijzing naar de Missing-Man-Formation. Het symboliseert vooral het heengaan van een overleden dierbare én de wending wat het teweeg brengt terwijl het leven verder gaat.

Overigens, nu ik voor mijzelf er meer over nadenk, symboliseert het logo met de drie rechte lijnen en één afbuigende lijn naar boven ook de dynamiek van een koerswijziging door een andere weg in te slaan…

Saluut.